TaloSint Hortiplus

Το TALOSINT HORTIPLUS είναι υγρό διάλυμα λιπάσματος με βάση το χαλκό. Η χρήση του συνιστάται για την πρόληψη ή τη διόρθωση τροφοπενιών χαλκού σε διάφορες καλλιέργειες και την καλύτερη ανάπτυξη και αντοχή τους. Το TALOSINT HORTIPLUS διεισδύει στο φυτό ταχύτατα, επιτυγχάνοντας έτσι αποτελεσματικότερη πρόσληψη και αφομοίωση του χαλκού, ενώ μπορεί να συμβάλει και στην επούλωση πληγών.

Κατηγορία:
Προμηθευτής: José Morera S.L.Χώρα Προέλευσης: Ισπανία

Προϊόν ειδικής τεχνολογίας με βάση το Χαλκό (Cu), με περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Cu 5,6% β/β, σε μορφή πλήρως υδατοδιαλυτού διαλύματος (SL), με εξαιρετικές διεισδυτικές ιδιότητες και επουλωτική δράση.

β/β β/ο
Ολικός χαλκός (Cu), υδατοδιαλυτός: 5,6% 6,9%

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

pH: 7,2 | Ειδικό βάρος: 1,23 g/cm3 | Διαλυτότητα στο νερό: Πλήρως υδατοδιαλυτό.

Σολανώδη, Κολοκυνθοειδή, Λοιπά Κηπευτικά, Φράουλα: Διαφυλλικά: 100-125 cc/ 100 λίτρα νερού, μέγιστη δόση. Υδρολίπανση: 300-500 cc/ στρ. Εφαρμόστε το TaloSint Hortiplus αφού προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί το 30% με 70% της άρδευσης. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί 3-4 φορές στη διάρκεια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας, ανά 10 περίπου ημέρες. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα προτείνεται να περιορίζεται η αζωτούχος λίπανση. Εφαρμογή στη βάση του στελέχους: Εφαρμόζεται με δόση 5 mL ανά λίτρο νερού, βρέχοντας τοπικά μόνο την περιοχή γύρω από τη βάση του στελέχους του φυτού με την ελάχιστη πίεση, ώστε το διάλυμα να μην πέσει στα φύλλα. Υδροπονικές καλλιέργειες: 100-400 cc/ στρ.

Αμπέλι: Διαφυλλικά στην έναρξη της βλάστησης και προανθικά, με δόση 100-300 cc/ 100 λίτρα νερού. Η εφαρμογή μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και αμέσως μετά τη συγκομιδή.

Ακτινίδιο: Διαφυλλικά έως την έκπτυξη των οφθαλμών και μετασυλλεκτικά, με δόση 100-300 cc/ 100 λίτρα νερού. Υδρολίπανση: 500-1000 cc/ στρ.

Ελιά: Διαφυλλικά νωρίς την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, με δόση 100-200 cc/ 100 λίτρα νερού. Συνιστάται πολύ καλή κάλυψη του φυλλώματος (μέχρι προ απορροής). Υδρολίπανση: 500-1000 cc/ στρ.

Καρυδιά, Φουντουκιά: Διαφυλλικά με δόση 100-200 cc/ 100 λίτρα νερού. Συστήνονται 2-3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και μια επιπλέον εφαρμογή μετασυλλεκτικά, κατά την πτώση των φύλλων.

Εσπεριδοειδή: Διαφυλλικά μόνο έως πριν την ανθοφορία και μετασυλλεκτικά, με δόση 100-200 cc/ 100 λίτρα νερού. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου μπορεί να γίνουν εφαρμογές με υδρολίπανση με δόση 500-1000 cc/ στρ.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά: Διαφυλλικά στην έναρξη της βλάστησης, μόνο προανθικά και στην πτώση των φύλλων, με δόση 100-200 cc/ 100 λίτρα νερού. Πριν την εφαρμογή σε αχλαδιές, να προηγείται δοκιμή εφαρμογής σε μικρή κλίμακα, ώστε να αποκλειστεί πιθανή φυτοτοξικότητα.

Πυρηνόκαρπα: Διαφυλλικά στο στάδιο της ρόδινης κορυφής και μετασυλλεκτικά κατά την πτώση των φύλλων, με δόση 100-200 cc/ 100 λίτρα νερού. Να μην εφαρμόζεται στην περίοδο από την άνθηση έως τη συγκομιδή.

 

Φιάλη 24 x 250cc
Φιάλη 12 x 1L
Δοχείο 4 x 5L