Insol Calcium Ultra

Το INSOL CALCIUM ULTRA, είναι υγρό, ανόργανο λίπασμα ασβεστίου εμπλουτισμένο με απαραίτητα μικροθρεπτικά στοιχεία, για διαφυλλική εφαρμογή ή για υδρολίπανση, είτε στο έδαφος είτε σε υποστρώματα υδροπονίας. Η διαφυλλική παροχή ασβεστίου είναι πρωταρχικής σημασίας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, λόγω της περιορισμένης μετακίνησης του ασβεστίου που προσλαμβάνεται από το έδαφος προς τα συγκομιζόμενα μέρη του φυτού. Η ειδική τεχνολογία του προϊόντος διασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση και μετακίνηση ασβεστίου στα φυτά, προλαμβάνοντας έτσι την ανεπάρκεια ασβεστίου και αποτρέποντας την εμφάνιση φυσιολογικών ανωμαλιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία και τη μετακίνηση του ασβεστίου («τάπα» στα σολανώδη, «πικρή στιγμάτωση» στα μήλα, «κάψιμο κορυφής» στο μαρούλι κ.ά.). Η εφαρμογή του προϊόντος έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών και τη βελτίωση της ποιότητας και της μετασυλλεκτικής διάρκειας ζωής φρούτων και λαχανικών.

Προμηθευτής: Insol

Υγρό λίπασμα ασβεστίου με θρεπτικά ιχνοστοιχεία. Λίπασμα CE- ΚΛΠ 1(Γ)(I)(β)(i).

  β/β β/ο
  Ολικό Άζωτο (N): 8,5% 12,8%
     Νιτρικό Άζωτο (NO3): 8,0% 12,0%
  Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO): 17% 26%
  Βόριο (B), ως οξύ: 0,05% 0,075%
  Χαλκός (Cu), ως χλωριούχο άλας: 0,02% 0,03%
  Μολυβδαίνιο (Mo), ως άλας αμμωνίου: 0,001% 0,0015%
  Ψευδάργυρος (Zn), ως νιτρικό άλας: 0,02% 0,03%

  Όλα τα μικροθρεπτικά στοιχεία είναι πλήρως υδατοδιαλυτά.

  Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

  pH: 4,5±0,5 (σε διάλυμα 1%)

  Διαφυλλικά: Δενδρώδεις καλλιέργειες: 100-300 cc/ 100 λίτρα νερό (150-400 cc/ στρέμμα). Εκτατικές καλλιέργειες, Κηπευτικά: 150-400 cc/ στρέμμα. Υδρολίπανση (έδαφος): 0,5-2 L/ στρέμμα.

  Κηπευτικά: Σολανώδη: 1η εφαρμογή προανθικά, 2η εφαρμογή κατά την έναρξη της άνθησης και στη συνέχεια επανάληψη κάθε 7-21 ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Κολοκυνθοειδή: 3-4 εφαρμογές, ξεκινώντας από την εμφάνιση της ταξιανθίας και 2-3 εφαρμογές κάθε 7-21 ημέρες κατά την περίοδο της ανάπτυξης του καρπού. Βολβώδη: 3 εφαρμογές: α) στα πρώτα φύλλα, β) στην έναρξη σχηματισμού βολβού, γ) όταν ο βολβός φθάσει στο 30-50% του τελικού του μεγέθους. Ριζωματώδη: Από την έναρξη της ανάπτυξης των ριζών αποταμίευσης: 2-3 εφαρμογές, κάθε 14-21 ημέρες. Σταυρανθή: Από την έναρξη της ανάπτυξης των συγκομίσιμων μερών: 2-4 εφαρμογές, κάθε 7-21 ημέρες. Φυλλώδη, Καλλωπιστικά: 2-6 εφαρμογές ξεκινώντας από την ανάπτυξη των φύλλων και επανάληψη κάθε 7-28 ημέρες. Ψυχανθή: 3-4 εφαρμογές: α) έναρξη ανάπτυξης βλαστών, β) εμφάνιση μπουμπουκιών, γ) έναρξη ανάπτυξης λοβών και σπερμάτων: 1-2 εφαρμογές κάθε 7-14 ημέρες.

  Πατάτα: 2-3 εφαρμογές: 1η εφαρμογή κατά την ανάπτυξη φύλλων/ επικάλυψη μεταξύ των γραμμών και 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-28 ημέρες κατά την ανάπτυξη των κονδύλων.

  Φράουλα, καλλιέργειες μικρών καρπών: 3-6 εφαρμογές: α) προανθικά, β) έναρξη ανάπτυξης των καρπών, γ) έναρξη ωρίμανσης (χρωματισμού) των πρώτων καρπών, δ) 2-4 ημέρες πριν από την πρώτη συγκομιδή, ε) κατά τις επόμενες συγκομιδές: 2 εφαρμογές κάθε 5-7 ημέρες.

  Μηλοειδή, Ακρόδρυα, Ακτινίδιο, Ροδιά: 4-8 εφαρμογές: α) τέλος άνθησης, β) έναρξη ανάπτυξης των καρπών: 3-6 εφαρμογές κάθε 7-14 ημέρες, γ) ωρίμανση των καρπών, το αργότερο 3 εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή.

  Πυρηνόκαρπα: 3-7 εφαρμογές: α) τέλος άνθησης-καρπόδεση, β) ανάπτυξη των καρπών: 2-4 εφαρμογές κάθε 5-14 ημέρες, γ) έναρξη ωρίμανσης των καρπών.

  Εσπεριδοειδή: 3-4 εφαρμογές: α) έναρξη της ανάπτυξης των καρπών, β) φάση της έντονης ανάπτυξης του καρπού: 2 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες, γ) έναρξη χρωματισμού του καρπού.

  Αμπέλι: 2-3 εφαρμογές: α) έναρξη ανάπτυξης των καρπών, β) ανάπτυξη των καρπών, γ) έναρξη ωρίμανσης των καρπών.

  Ελιά: 2-3 εφαρμογές: α) στην καρπόδεση, β) στην ανάπτυξη του καρπού, γ) στην έναρξη σκλήρυνσης του πυρήνα.

  Υδρολίπανση σε τυρφώδη η άλλα υποστρώματα (το θρεπτικό διάλυμα παρέχεται περιοδικά – πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών): Το INSOL CALCIUM ULTRA χρησιμοποιείται υπό τη μορφή υδατικού διαλύματος με συγκέντρωση 0,01–0,2% (0,1–2 L σε 1.000 λίτρα θρεπτικού διαλύματος έτοιμου για χρήση). H συγκέντρωση όλων των συστατικών του θρεπτικού μέσου να μην υπερβαίνει το 0,2%. Δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με νιτρικό ασβέστιο.

  Φιάλη 16 x 1L
  Δοχείο    3 x 5L