🟢Σε συνεργασία με τον γεωπόνο κ. Λεωνίδα Ζώη, πραγματοποιήσαμε στις 20/2/2024, στην Άρτα, τεχνική παρουσίαση για την καλλιέργεια του ακτινιδίου.🥝

🟢Στόχος μας μέσω αυτών των παρουσιάσεων, είναι να παρέχουμε πληροφορίες για τη χρήση καινοτόμων προϊόντων βιοδιέγερσης, βιοπροστασίας και θρέψης φυτών αλλά και πληροφορίες και στρατηγικές βιώσιμων πρακτικών, την αποτελεσματική διαχείριση των καλλιεργειών, καθώς και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών. 🌿


🙂 #KeepMovingForward #AgrisideCropCare