Δρ. Στυλιανός Κατερίνης, Τεχνικός διευθυντής της Agriside Cropcare

Τα προϊόντα της σειράς AMINO ULTRA®ενσωματώνουν την τεχνολογία GCAA της εταιρείας INTERMAG, χάρη στην οποία τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία συμπλοκοποιούνται με Γλυκίνη, επιτυγχάνοντας έτσι πιο γρήγορη και αποτελεσματική χορήγηση θρεπτικών στοιχείων στα φυτά, σε υψηλή συγκέντρωση και εξαιρετικά χαμηλότερη δόση, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν και το χρήσιμο για τα φυτά αμινοξύ Γλυκίνη. Διατίθενται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από την Agriside Cropcare.

Το αμινοξύ Γλυκίνη (2-Αμινοαιθανοϊκό οξύ, C2H5NO2, Glycine, συντμ Gly, G) είναι μία λευκή, κρυσταλλική, άοσμη και γλυκιά ένωση, το απλούστερο από τα 20 αμινοξέα από τα οποία συντίθενται οι πρωτεΐνες των οργανισμών(πρωτεϊνογόνα αμινοξέα), απαραίτητο για τη σύνθεση των βάσεων που συνιστούν το DNA και το RNA. Μαζί με το Γλουταμικό οξύ και με το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή χλωροφύλλης και κατά συνέπεια στη φωτοσύνθεση. Επίσης, μαζί με το Γλουταμικό οξύ και με τη Κυστείνη, σχηματίζει το τριπεπτίδιο Γλουταθειόνη, ουσία εξαιρετικής σημασίας για την αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων. Επομένως μέσα στο φυτό η Γλυκίνη συμβάλει, μεταξύ άλλων, σημαντικά και στην προστασία από στρες (καταπόνηση).

H Γλυκίνη είναι το μικρότερο και το πλέον ευκίνητο αμινοξύ, απορροφάται έτσι ταχύτερα σε σύγκριση με τα άλλα αμινοξέα από τα φυτά.

Σε υδατικό διάλυμα η Γλυκίνη διίσταται και δημιουργεί διιοντική μορφή (διπολικό ιόν, Zwitterion) λόγω μεταφοράς ενός H+ από την καρβοξυλομάδα στην αμινομάδα, οπότε μπορεί να ενώνεται με θρεπτικά κατιόντα και ανιόντα. Συνεπώς, η Γλυκίνη αποτελεί ιδανικό παράγοντα δημιουργίας χηλικών συμπλόκων με θρεπτικά στοιχεία, ώστε αυτά προσλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται από τα φυτά άμεσα και γρήγορα, αφού το σύμπλοκο αναγνωρίζεται από τα φυτά ως μόριο «οικείο» και χρήσιμο γι’ αυτά, Μάλιστα η Γλυκίνη είναι έως 4 φορές μικρότερο μόριο σε σχέση τους συνήθεις χηλικούς παράγοντες (EDTA, DTPA κ.ά.). Επιτρέπει επομένως εξαιρετικά γρήγορη διείσδυση μέσω τω πόρων της εφυμενίδας και μέσω των στοματίων των φύλλων, αλλά και γρήγορη εσωτερική μετακίνηση μέσω της δομής των φυτών.

Παράλληλα η βιοαποικοδομησιμότητα της γλυκίνης, καθιστά τα προϊόντα που συμπλοκοποιούνται με γλυκίνη φιλικά προς το περιβάλλον. Πράγματι, η γλυκίνη στο περιβάλλον έχει πάνω από 70% μεγαλύτερη βιοαποικοδόμηση και επομένως μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έναντι των EDTA, DTPA, EDDHA. 

Η σειρά σκευασμάτων AMINO ULTRA®περιλαμβάνει προϊόντα σε μορφή ultra-μικρόκοκκων, με υψηλή περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων, ειδικά σχεδιασμένα για διαφυλλικές εφαρμογές σε όλες τις καλλιέργειες: Η σειρά περιλαμβάνει είτε προϊόντα με αμιγή θρεπτικά στοιχεία (Fe, Mn, Zn, Cu, Ca) σε επαρκή περιεκτικότητα – συγκέντρωση, είτε μίγμα θρεπτικών στοιχείων σε ειδικά μελετημένη περιεκτικότητα και αναλογία ώστε να καλύπτουν ανάγκες συγκεκριμένης φυσιολογικής λειτουργίας του φυτού, όπως η παραγωγή χλωροφύλλης ή για τις ιδιαίτερες ανάγκες θρέψης συγκεκριμένης ομάδας φυτών. Τα προϊόντα της σειράς AMINO ULTRA®βασίζονται στην καινοτόμο, πατενταρισμένη τεχνολογία GCAA της INTERMAG, χάρη στην οποία τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία συμπλοκοποιούνται με το αμινοξύ Γλυκίνη. H τεχνολογία GCAA εξασφαλίζει άριστη συμπλοκοποίηση, διαθεσιμότητα, ταχύτητα απορρόφησης, μετακίνησης και αξιοποίησης των χορηγούμενων θρεπτικών στοιχείων. Έτσι έχουμε πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στοχευμένη θρέψης των φυτών, ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος, με χαμηλότερη δόση εφαρμογής και ασφάλεια για τα φυτά και το χρήστη.

Το σύμπλοκο του θρεπτικού στοιχείου με τη Γλυκίνη εφαρμοζόμενο διαφυλλικά, διεισδύει άμεσα και πλήρως στα φύλλα και κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις εσωτερικά στο φυτό, εξασφαλίζοντας γρήγορη και αποτελεσματική θρέψη του, συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη φυτική ανάπτυξη.

Η μοναδική μορφή των ultra-μικρόκοκκωνστην οποία διατίθενται τα προϊόντα της σειράς και η δομή και το σχήμα τουκάθεultra-μικρόκοκκουδιασφαλίζουν:

  1. Γρήγορη και άριστη διαλυτότητα στο νερό, χάρη στη μεγάλη επιφάνεια απορρόφησης νερού που έχει κάθε ultra-μικρόκοκκος
  2. Μη δημιουργία σκόνης(λιγότερες απώλειες προϊόντος μειωμένη ρύπανση για το χρήστη και το περιβάλλον, ευκολία στη χρήση)
  3. Αποφυγή δημιουργίας συσσωματώματος ή ιζήματος, όπως συμβαίνει με σκόνες και με υγρά σκευάσματα.
  4. Μικρότερο όγκο προϊόντος έναντι υγρών σκευασμάτων με αποτέλεσμα ευκολία και μικρότερο κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς.
  5. Εξαιρετική συνδυαστικότητα με τα περισσότερα αγροχημικά.

6) Ειδικότερα στα σύνθετα προϊόντα της σειράςAMINO ULTRA® κάθε ένας ultra-μικρόκοκκος περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία.

Η σειρά σκευασμάτων AMINO ULTRA®περιλαμβάνει προϊόντα σε μορφή ultra-μικρόκοκκων, με υψηλή περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων, ειδικά σχεδιασμένα για διαφυλλικές εφαρμογές σε όλες τις καλλιέργειες: Η σειρά περιλαμβάνει είτε προϊόντα με αμιγή θρεπτικά στοιχεία (Fe, Mn, Zn, Cu, Ca) σε επαρκή περιεκτικότητα – συγκέντρωση, είτε μίγμα θρεπτικών στοιχείων σε ειδικά μελετημένη περιεκτικότητα και αναλογία ώστε να καλύπτουν ανάγκες συγκεκριμένης φυσιολογικής λειτουργίας του φυτού, όπως η παραγωγή χλωροφύλλης ή για τις ιδιαίτερες ανάγκες θρέψης συγκεκριμένης ομάδας φυτών.