Με τη πρωτοποριακή τεχνολογία aTium

Δρ. Στυλιανός Κατερίνης,

Διευθυντής Τεχνικού τμήματος της AGRISIDE CropCare

Το Τιτάνιο (Ti), στοιχείο βιοσυμβατό για ανθρώπους, με χρήση και στη βιομηχανία τροφίμων, βρίσκεται σε μικρές συγκεντρώσεις στον οργανισμό ανθρώπων, φυτών, αλλά και στο έδαφος, όπου όμως έχει μικρή κινητικότητα και περιορισμένη διαθεσιμότητα για τις ρίζες των φυτών. Πολλές πειραματικές μελέτες σε διάφορα είδη καλλιεργουμένων φυτών έχουν αποδείξει τον βιοδιεγερτικό ρόλο της εφαρμογής του. Το TYTANIT της πολυεθνικής INTERMAG που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την AGRISIDE CropCare, χάρη στη καινοτόμο τεχνολογία aTium χορηγεί αποτελεσματικά στα φυτά τιτάνιο, μαγνήσιο και θείο και επιτυγχάνει βελτιωμένη καρπόδεση, θρέψη, ανάπτυξη, αντοχή και απόδοση με ποιότητα.

Το TYTANIT είναισκεύασμα με βιοδιαθέσιμο Τιτάνιο (Ti) σε ειδικό, πατενταρισμένο οργανικό μόριο: aTium. Έχει σύνθεσηTi 8,5 γρ/ λιτ + MgO 62 γρ/ λιτ + SO3 124 γρ/ λιτ, με pH 4, είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και άμεσα απορροφήσιμο, με άριστη συνδυαστικότητα με όλα τα αγροχημικά. Χορηγούμενο διαφυλλικά ή και από ρίζα επιτυγχάνει καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων και καρπόδεση, θρέψη φυτών και καρπών, διέγερση ανάπτυξης των φυτών, βελτίωση απόδοσης και ποιότητας παραγωγής των καλλιεργειών. Σε πειράματα το 2020 στη Ρουμανία, σε χειμερινό σιτάρι 2 διαφυλλικές εφαρμογές του TYTANIT σε δόση 0,2 λιτ/ 10 στρέμματα είχαν ως αποτέλεσμα 15,6 % αύξηση της παραγωγής σε σχέση με τον αψέκαστο μάρτυρα, όπως και αυξημένη περιεκτικότητα πρωτείνης κατά 22,9%. Επίσης σε ηλίανθο, 2 διαφυλλικές εφαρμογές σε ίδια δόση είχαν ως αποτέλεσμα 13,7% αύξηση της παραγωγής, όπως και αυξημένη περιεκτικότητα ελαίου κατά 2,2%. Στη Σλοβενία σε αμπέλια 2 διαφυλλικές εφαρμογές προανθικά σε ίδια δόση αύξησαν το 2016 10,2% τη παραγωγή και το 2017 12,4%. Στη Τουρκία το 2018, 2 διαφυλλικές εφαρμογές προανθικά σε δόση 0,5 λιτ/ 10 στρέμματα αύξησε την απόδοση σε βάρος κατά 29%. Στη Πολωνία σε μηλιές το 2013 & το 2014, 2 διαφυλλικές εφαρμογές πριν και κατά την άνθιση σε ίδια δόση, αύξησαν 15% τη καρπόδεση και 25% το μέσο βάρος καρπού με μέσο αριθμό γόνιμων σπερμάτων 9 ανά καρπό.

Πιο αναλυτικά:

  1. Βελτιώνει τη γονιμοποίηση των ανθέων επιτυγχάνοντας πλούσια καρπόδεση και περισσότερα γόνιμα σπέρματα στο καρπό, που επομένως αναπτύσσεται καλύτερα. Χάρη στην επίδραση του Ti στη αύξηση της κινητικότητας του ασβεστίου (Ca), αυτό ανεβαίνει στο στίγμα του άνθους οπότε εκεί έχουμε πολύ περισσότερη κολλώδη ουσία και προσκολλώνται περισσότεροι γυρεόκοκκοι για μεγαλύτερο διάστημα. Έτσι έχουμε ανάπτυξη πολλών γυρεοσωλήνων, άρα καλύτερη καρπόδεση και γονιμοποίηση περισσότερων καρπόφυλλων, με αποτέλεσμα περισσότερα γόνιμα σπέρματα και επομένως καλύτερη «φροντίδα» του καρπού από το φυτό.
  2. Διεγείρει τη δράση αρκετών ενζύμων (καταλάση, περοξυδάση, λιποξυγενάση, φωσφοφρουκτοκινάση, νιτρική ρεδουκτάση κ.α.) και επομένως το καλύτερο μεταβολισμό των φυτών, περιλαμβανομένου του μεταβολισμού των Νιτρικών.
  3. Βελτιώνει το μέγεθος και την λειτουργικότητα των φύλλων και των αγγείων και επομένως την απορρόφηση από τη ρίζα των θρεπτικών στοιχείων: N, Κ, P, Ca, Mg, Fe, Zn & Mn καθώς και τη κινητικότητα  τους μέσα στα φυτά και ιδιαίτερα των Ca, K.
  4. Προωθεί την βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και τη φωτοσύνθεση βασικά χάρη στην αλληλεπίδραση του Ti με το σίδηρο (Fe), οπότε το πράσινο χρώμα των φύλλων γίνεται πιο έντονο. Συγκεκριμένα το Ti παρεμβαίνει στη χημική διαδικασία οξειδαναγωγής δρώντας ως καταλύτης και εντατικοποιεί τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το Φωτοσύστημα Ι προς το Φωτοσύστημα ΙΙ. Επίσης το μαγνήσιο (Mg) συμμετέχει στο μόριο της χλωροφύλλης άρα είναι σημαντικό για τη σύνθεση της όπως και για το μεταβολισμό, ενώ το θείο (S) για τη σύνθεση αμινοξέων, βιταμινών και την ενεργοποίηση ενζύμων.
  5. Βελτιώνει τη θρέψη, το βάρος, το μέγεθος και τη ποιότητα των καρπών, όπως και της συνεκτικότητας τους, επιτυγχάνοντας συνδυασμό καλής φωτοσύνθεσης, καλού αριθμού γόνιμων σπερμάτων και καλής απορρόφησης και κινητικότητας των θρεπτικών στοιχείων.
  6. Βελτιώνει τη περιεκτικότητα των καρπών στην αντιοξειδωτική βιταμίνη C.
  7. Βελτιώνει τη περιεκτικότητα σε χρωστικές (ανθοκυανίνη, β-κροτένιο, ξανθοφύλλη κ.α.) και επομένως το χρωματισμό των καρπών, αλλά και τη λάμψη του χρώματος τους 
  8. Αυξάνει τη φυτική βιομάζα, την αντοχή σε στρες και την παραγωγικότητα των φυτών, χάρη στο συνδυασμό διέγερσης της βιοσύνθεσης χλωροφύλλης, της δράσης ενζύμων, της αύξησης της φωτοσύνθεσης και της απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων.