Συμμετοχή στην ΑΒΙΜ (Annual Biocontrol Industry Meeting) 2017 στην Βασιλεία (Ελβετία, 23-25 Οκτωβρίου 2017).

Είχαμε χρήσιμες συναντήσεις με ήδη συνεργαζόμενες εταιρείες αλλά και με πολλές άλλες που ήταν εκθέτες ή επισκέπτες. Παρακολουθήσαμε επιστημονικές παρουσιάσεις σχετικές με τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις για τους κανονισμούς και τις εγκρίσεις στη βιολογική αντιμετώπιση εχθρών των φυτών αλλά και με νέες τεχνολογίες και προϊόντα, ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο για εμάς όσο και για το δίκτυο των πελατών μας.