Επίσκεψη της Agrocosmos CropCare στις νέες και επεκτεινόμενες εγκαταστάσεις της DAYMSA και θυγατρικών της.